Nieuwsbericht (week 40)

04-10-2018

Dag van de Leraar

Morgen, vrijdag 5 oktober, staat in het teken van de Dag van de Leraar. Een dag waarin leraren extra in het zonnetje worden gezet en waarop we stilstaan bij het belang van onderwijs. Het onderwijs komt de laatste tijd met de nodige regelmaat in het nieuws, helaas niet altijd positief. Salariskloof, werkdruk, onderbezetting en te weinig beschikbare leraren. Dit negatieve nieuws mag deze dag niet overschaduwen, vandaar een kort berichtje in deze nieuwsbrief. Juist vandaag zijn we éxtra trots op het prachtige vak dat ook onze Coninxhof-leraren uitoefenen. Iedere dag weer werken zij voor en met de leerlingen om hen te begeleiden, coachen en helpen in hun ontwikkeling. Zodat onze leerlingen trots zijn op zichzelf! En daar doen we het voor!
Dus mocht u op vrijdag 5 oktober een leraar extra zien stralen, dan weet u waarom.

 

Informatie vanuit groep 1-2

*Het verzoek aan de ouders die de rapportklapper nog niet mee naar school gegeven hebben deze morgen mee terug te geven.

*In de kleutergroepen wordt deze week de “ee”(spreek uit als: éé) aangeboden. De kinderen mogen weer spullen meebrengen voor de lettertafel.

*Op woensdag 10 oktober zullen de kleuters een herfstwandeling gaan maken en vervolgens in speeltuin “het Speelvlak” gaan spelen. De kleuters hoeven deze dag geen fruit mee naar school toe te nemen. Wel willen we u vragen om uw zoon/dochter schoenen of laarzen aan te doen waarop hij/zij goed kan lopen. Verder vragen we aan u om een tas voorzien van naam mee te geven waarin de kinderen herfstmaterialen kunnen verzamelen. We zijn om 12.15u terug op school.

laarzen.PNG

 

Over Vroegbehandelingsgroep Kentalis

Vanaf 22 oktober aanstaande start er  een vroegbehandelingsgroep voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vanuit Kentalis. Deze behandelgroep wordt gehuisvest in een van de oude klaslokalen aan de Tinnegieterstraat 6 in het gebouw van basisscholen Coninxhof en De Keg. Het behandelteam bestaat uit logopediste Yvonne Theunis, pedagogisch behandelaar Noortje van der Locht en behandelcoördinator Chantal Ottevanger.

Kinderen met TOS hebben grote moeite met praten of het begrijpen van taal. Dit wordt niet veroorzaakt door meertaligheid, te weinig taalaanbod of een lage intelligentie. Bij TOS is er sprake van een neurologisch probleem waardoor de taal- en spraakontwikkeling anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten. Bij de vroegbehandeling leren peuters en kleuters met TOS communiceren. Daarnaast worden ook de ouders ondersteund in hoe zij het best hun communicatie kunnen afstemmen op hun kind. Terwijl het kind speelt, leert hij of zij nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn de kinderen aanwezig bij de vroegbehandelingsgroep.

Kinderen vanaf vijf jaar die TOS hebben of slechthorend zijn kunnen in Venray terecht voor therapie waarbij ze leren omgaan met de TOS of het slechthorend zijn, zelfvertrouwen opbouwen en/of fijner leren samenspelen. Deze therapiesessies duren een uur en worden wekelijks gegeven door Kim Franssen, therapeut bij Kentalis.

 

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland.

Voor meer informatie over Kentalis: www.kentalis.nl.

Neem voor meer informatie contact op via venray@kentalis.nl.

 

Bril gevonden

Op de speelplaats van de onderbouw is een kinderbril gevonden. Deze is op te halen bij basisschool “de Keg”.

bril.PNG 

Lego evenement Overloon

14 Oktober a.s. organiseert Dutchbricks een LEGO evenement en show in gemeenschapshuis de Pit in Overloon. Dit evenement is gericht op alle kinderen, groot en klein, jong en oud. 0 t/m 99+. In de bijlage treft u een poster aan.