Studiedagen 2018-2019

22-06-2018
Studiedagen en lesvrije momenten 2018-2019

Studiedagen 2018-2019

In schooljaar 2018-2019 zijn er een aantal dagen en dagdelen waarop de leerlingen extra vrij zijn. Deze dagen zijn gepland naast het vakantierooster. Op de dagen dat de leerlingen vrij zijn, hebben de leerkrachten studiemomenten.  Deze studiemomenten zijn als volgt gepland:
 

Maandag 10 september 2018 groep 1 t/m 8
Dinsdag 11 september 2018    groep 1 t/m 8
Donderdag 6 december 2018    groep 1 t/m 8
Woensdag 6 februari 2019 groep 1-2 (groep 3 t/m 8: geen vrij!)
Vrijdagmiddag 15 maart 2019     groep 3 t/m 8 (les tot 12.00 uur voor 1 t/m 8)
Maandag 17 juni 2019 groep 1 t/m 8


Daarnaast zijn alle leerlingen op vrijdagmiddag 21 december 2018 (voor kerst) én vrijdagmiddag 1 maart 2019 (voor carnaval) vrij. Alle leerlingen hebben dan op beide dagen les tot 12.00 uur. 

Alle data worden opgenomen in de informatiekalender. Deze wordt verspreid aan het begin van het nieuwe schooljaar. Uiteraard zullen alle data ook in de agenda op ouderportaal worden geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Wijnen
Locatieleider BS Coninxhof