Nieuwsbrief (week 48)

30-11-2017
Een volle nieuwsbrief met belangrijke informatie over een extra studiedag voor de onderbouw, kerst, mogelijke staking en schooltijden. Lees de nieuwsbrief dus goed!

Nieuwsbrief 30 november 2017

Fruit
Een oranje sinterklaasweek! Het fruit wordt in onderstaande volgorde uitgedeeld op dinsdag 5, donderdag 7 december en vrijdag 8 december. Woensdag 6 december zijn de leerlingen vrij i.v.m. studiedag. 
 

Fruit week 49.JPG

Doorontwikkeling App Basisonline
Onlangs heeft Basisonline een update uitgevoerd. N.a.v. deze update hebben we Basisonline de vraag gesteld wanneer de boekenkast en de module voor het overblijven aan de App worden toegevoegd. Basisonline streeft ernaar om in 2018 de boekenkast en overblijven toe te voegen aan de App. Wordt vervolgd!
 

Sinterklaas
Sint heeft ons laten weten dat hij maandag 4 december een bezoekje brengt aan Coninxhof. We zullen de Sint en zijn Pieten verwelkomen om 08.30 uur op het schoolplein. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij dit onthaal! 

Afbeeldingsresultaat voor sinterklaasjournaal

Instructievideo’s
Vanuit het ouderpanel is het verzoek gekomen om inzicht te geven in hoe kinderen tegenwoordig en op onze school leren hoe ze bijvoorbeeld moeten spellen of rekenen. Op onze website is daarom de pagina ‘instructievideo’s’ toegevoegd (https://coninxhof.nl/pagina/404967/Instructievideo%27s). Deze pagina zal de komende tijd verder gevuld worden.

Poster
Judith, Jasmijn en Cindy (groep 8) hebben vorige week deze poster gemaakt en aan het schoolhek gehangen. Leerlingen hebben aangegeven dat ze graag veilig het schoolplein op willen komen en dat er soms te veel ouders bij de ingang bij de fietsenstalling staan. En om ouders hieraan te herinneren hangt sinds kort deze poster aan het hek.

Niet staan - poster.jpg

Schooltijden
We zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van een enquete, waarbij we u willen vragen wat uw voorkeur is met betrekking tot de schooltijden. Zodra hier meer over duidelijk is, dan kunt u dit op het ouderportaal lezen. 
 

Afbeeldingsresultaat voor schooltijden


Staking
Wellicht heeft u in de media al gehoord dat er mogelijk wederom een staking plaats zal vinden in het basisonderwijs. De staking staat gepland op dinsdag 12 december. In de bijgevoegde brief leest u hier meer informatie over. Mocht er 12 december gestaakt worden, dan is ook onze school dicht. 

Afbeeldingsresultaat voor ik staak jij staakt


Klankbordgroep
Op Coninxhof zijn we volop bezig met kinderen leren leren. Hoe leer je als kind? Welke kennis en vaardigheden heb je nodig in de toekomst? Hoe kunnen we de ontwikkeling van het kind in kaart brengen? Hoe kunnen kinderen mee praten over hun eigen ontwikkeling, wat hun doelen zijn en hoe ze deze doelen zouden kunnen bereiken? En wat moeten we vervolgens verbeteren als het gaat over rapporten en gesprekken? 

Als u het leuk lijkt om hierover mee te praten, dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen in de klankbordgroep. Deze bijeenkomsten vinden 2-3 keer per schooljaar in de avonduren plaats. We vinden het als school heel belangrijk om samen met ouders te sparren over de onderwijsontwikkelingen op Coninxhof. Het is niet nodig om als ouder over deze onderwerpen veel kennis te hebben. We willen graag samen in gesprek gaan en hopen zo van ouders feedback te krijgen. 

Geïnteresseerd of wellicht nog vragen? Neem dan contact op met Daniëlle Wijnen; d.wijnen@coninxhof.nl . U kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend een avond bijwonen. Op onze website www.coninxhof.nl (pagina 'klankbordgroep'), vindt u bijvoorbeeld de verslagen van eerdere bijeenkomsten. 

Studiedag kleuters
Op woensdag 7 februari 2018 gaan de leerkrachten van groep 1-2 naar de Inspiratiedag van het Jonge Kind. Dit betekent een extra vrije dag (een studiedag) voor de kinderen van groep 1-2. Deze studiedag stond nog niet opgenomen in de informatiekalender. De kinderen van groep 1-2 maken voldoende lesuren om deze studiedag op te kunnen nemen.

Op woensdag 7 februari zijn de kinderen van groep 1-2 dus vrij.

Afbeeldingsresultaat voor studiedag

 

Kerst - schminken
Wie zou het leuk vinden om tijdens de kerstmarkt op 21 december kinderen te schminken? We zoeken 3 of 4 ouders die dat zouden willen doen. Het liefst met eigen schmink. Daarnaast zijn wij hiervoor op zoek naar schmink die we mogen lenen en gebruiken.

Laat uiterlijk 7 december even weten als je dit wil en/of schmink te leen hebt via email: floorvanbracht@gmail.com

 

Alvast bedankt namens de kerstcommissie Oudervereniging Monique, Saskia, Jelle en FloorHERINNERING kersthapjes
Wij willen aan u vragen of u of opa/oma belangeloos lekkernijen voor school wil maken. Dit mogen maximaal 25 stuks zijn. Deze lekkernijen kunt u dan op donderdagmiddag 21 december na schooltijd afgeven in de aula. Indien u opbergdozen meegeeft, zet dan a.u.b. uw naam erop. D.m.v. een mail (m.poels@coninxhof.nl) kunt u aangeven wat u wilt gaan maken en het aantal. We willen u vragen om dit uiterlijk vrijdag 8 december per mail door te geven.


HERINNERING kerstmaterialen
De voorbereidingen rondom de “Kerstworkshops” zijn in volle gang. Op woensdag 13 december en woensdag 20 december zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 dingen gaan maken voor de kerstmarkt op donderdag 21 december. Gezien bepaalde activiteiten 2 lesmomenten vraagt en andere maar 1  zal uw kind een keer bij u als hulpouder ingedeeld worden. De andere keer heeft uw kind de mogelijkheid om zelf te kiezen en kan het zo zijn dat u bij een andere activiteit ingedeeld staat.

Om deze dingen voor de kerstmarkt te kunnen maken, zijn wij op zoek naar diverse materialen. Graag willen we u dan ook vragen indien u (een van) onderstaande materialen (over) heeft of u deze dan aan school wil schenken. Het gaat hierbij om de volgende materialen:
 

*Spijkers
*Kleine kerstballetjes en andere kerstdecoratie
*Kranten
*Groen om kerststukjes te maken (hulst, e.d.)
*Glazen potjes met brede hals
*Potjes om kerststukjes te maken
*Knopen. Diverse maten en kleuren zijn welkom.
*Fineliners
*Terracotta bloempotje: doorsnee 8 tot 10 mm bovenkant
*Papiertouw/raffia
*Doppinda’s
*Hout (latten, kleine plankjes)
*Toiletrolletjes
*(Gekleurd) lint
*Tule
*Theelichtjes
*Katoen, wol
*Stof

Wie heeft de volgende materialen te leen? Zou u deze materialen a.u.b. van naam willen voorzien?

*Kerstponsen (ster, engel, hulst, kerstboom, e.d.)

*Hamers
*Kleding om het kerstverhaal uit te beelden (doeken, wandelstok, blauwe jurk, witte wollen kleding voor de schaapjes, e.d.)

Deze materialen kunt u in de motoriekhoek (hoek met tafels tegenover de aula) op de tafels leggen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!