Trots: Coninxhof in beeld!

13-01-2017
Evalueren om te leren in de klas.

Ontzettend trots op onze school, juf Nathalie en groep 8!

Sinds vorig schooljaar zijn we volop in ontwikkeling om leerlingen mede-eigenaar te laten zijn van hun leer- en ontwikkelproces. Dat betekent ook doelen kunnen stellen, reflecteren op eigen handelen en hiervan leren. Dit begint al in de kleutergroepen.

Vorig jaar hebben we meegedaan met een onderzoek waarbij onderzocht werd wat het effect is van Denken om te Leren, de denkcirkel. Om ook andere scholen en leerkrachten te informeren zijn we gevraagd om dit filmpje te maken. En we zijn maar wat trots! Een mooi kijkje in onze keuken!

Bekijk het filmpje van Leraar 24 hier: 
https://www.leraar24.nl/video/6358/evalueren-om-te-leren#tab=0