Klankbordgroep 17-2-2016

18-02-2016
Gisteravond, woensdag 17 februari, vond de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. Het doel van de klankbordgroep is te fungeren als 'sparringpartner' in de onderwijsontwikkeling van Coninxhof, gericht op de onderwijsinhoud: 'Evalueren om te Leren'. Het was een waardevolle bijeenkomst waarbij we samen nagedacht hebben over de ontwikkeling nu en in de toekomst. In de klankbordgroep vraagt de school ook feedback op deze ontwikkeling.

De notulen en de presentatie zijn in de boekenkast van het ouderportaal terug te vinden of hieronder te downloaden.

Bijeenkomst 17 februari 2016
Notulen klankbordgroep 17 februari 2016.pdf

Presentatie klankbordgroep 17-02-'16.pdf