NRO-onderzoek

05-10-2015
Zoals u weet zijn we dit jaar gestart met schoolontwikkeling voor onze vernieuwde missie/visie. Meer informatie hierover heeft u kunnen lezen op bladzijde 2 van deze KLOCpost. Naast deze schoolontwikkeling zijn we, zoals u wellicht weet, uitgenodigd om met de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 deel te nemen aan een praktijkgericht onderzoek. Dit praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Hogeschool de Kempel. Het NRO is het onderzoeksorgaan dat onderzoek in onderwijs stimuleert en financiert. Dit onderzoek sluit naadloos aan op onze schoolontwikkeling. Daarom vinden wij het een meerwaarde om deel te nemen aan dit onderzoek om het onderwijs op onze school ook vanuit onderzoek vorm te kunnen geven.

De onderzoekers willen te weten komen wat het effect is van Evalueren om te Leren (en dan specifiek het toepassen van de stappen uit de denkcirkel) op de zelfregulatie van leerlingen. Met zelfregulatie bedoelen we het zelf kunnen sturen van eigen denken en gedrag. Het onderzoek vindt dit schooljaar plaats. De leerkracht wordt gevraagd een aantal lessen te geven en daarbij specifiek aandacht te hebben voor onderstaande cirkel. De lessen worden samen geëvalueerd in intervisie. Er worden video-opnamen gemaakt in de klas om het handelen van de leerkracht in beeld te vangen en dit samen met collega's te evalueren. Ondanks dat het handelen van de leerkracht betreft, zullen er ook leerlingen gefilmd worden.

Voor alsnog zal dit beeldmateriaal alleen voor eigen gebruik zijn. Wanneer beeldmateriaal voor andere doeleinden gebruikt zal worden, brengen we u hiervan op de hoogte. Het onderzoek is opgesteld door de onderzoekers van de Kempel en op onze school is Daniëlle Wijnen de leraar-onderzoeker. Samen met de leerkrachten van de bovenbouw geven zij de uitvoering van het onderzoek op school vorm geven. Heeft u vragen of wilt u graag meer weten? Neem dan contact op met ons.