Gesprekken met kinderen

16-12-2015
Tijdens de ouderavonden.
Waarom praten over de leerlingen en niet mét de leerlingen?

Tijdens de tweede ouderavond zullen we, in principe, in de groepen 6, 7 en 8 de gesprekken voeren met de leerlingen en hun ouders. We willen deze pilot draaien in de bovenbouwgroepen en bekijken hoe dit leerkrachten, ouders én leerlingen bevalt.

Ook zijn we druk bezig met de werkgroep voor een nieuw rapport. We willen graag onder meer dat het rapport meer laat zien van de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Ook dit is vorig schooljaar al eens ter sprake gekomen tijdens het ouderpanel. Aangezien we van mening zijn dat een rapport een uitwerking is van een visie en werkwijze, willen we hier goed overnadenken. Wordt dus vervolgd!