Klankbordgroep

25-11-2015
Evalueren om te Leren
Klankbordgroep

De doelen (zoals beschreven in onze visie) staan voor de ontwikkeling gedurende vier schooljaren. We willen deze ontwikkeling graag samen met ouders vormgeven omdat we het belangrijk vinden om de visie van ouders hierin mee te nemen. Wat houdt het formatief beoordelen in voor de rapporten? Hoe voeren we de gesprekken met ouders en/of leerlingen? Waar zou een leerling op beoordeeld moeten worden? Hoe geven we deze beoordelingen? Welke vaardigheden hebben leerlingen in deze tijd nodig? Blijven we rapporten meegeven of gaan we richting portfolio's of andere vormen? Dit zijn onder meer onderwerpen waarin we graag samen met elkaar over in gesprek willen gaan en zo samen bouwen aan het onderwijs op onze school.

Zoals vorig schooljaar aangegeven hebben we onze missie/visie herschreven en staat ook op de website van de school. Een belangrijke onderlegger voor deze visie is formatief beoordelen (evalueren om te leren). Onze leerlingen komen naar school om zich te ontwikkelen en bepaalde leerdoelen te behalen. Leerkrachten zijn belangrijk om de leerlingen waar nodig te stimuleren, te begeleiden en te sturen in het leerproces. Het (tussentijds) beoordelen van het leren is hierbij essentieel. Maar ook de leerlingen hebben hier een belangrijke taak in. Door zelfreflectie, feedback van de leraar en evaluatie door leerlingen, worden zij zich meer bewust van hun eigen leerproces en krijgen zij de aanwijzingen voor het zetten van de volgende stap op weg naar het bereiken van hun leerdoel.

Er is reeds een klankbordgroep van enthousiaste ouders gevormd en de data zijn gepland. De eerste bijeenkomst zal plaats vinden op woensdagavond 17 februari en de tweede bijeenkomst op woensdagavond 18 mei, beide starten waarschijnlijk om 20.00 uur. Via deze weg willen we nog eenmaal ook andere ouders uitnodigen om deel te nemen aan de klankbordgroep.

Lijkt u deelname aan de klankbordgroep interessant en van meerwaarde? Stuur dan een mail naar Daniëlle Wijnen (danielle@coninxhof.nl) en noteer de data van de bijeenkomsten.