Overzicht nieuws

19-02-2017
| Evalueren om te Leren op BS Coninxhof
13-01-2017
| Evalueren om te leren in de klas.
Leerkrachten bovenbouw: stille dialoog
25-05-2016
| Afronding NRO-onderzoek.
21-02-2016
| Een tussenevaluatie in een filmpje.
Gesprekken met kinderen
16-12-2015
| Tijdens de ouderavonden.
Vooraf toetsen...
16-12-2015
| in de rekenles.
Klankbordgroep
25-11-2015
| Evalueren om te Leren
Sparren met studenten
24-11-2015
| Opleiding Master Leren en Innoveren